Booking:

Fuglesteg

Fuglesteg - Skjolden Hotel

Fjellgården høyt opp i dalsida er en opplevelse av de sjeldne.

Gården Fuglesteg ble utskilt som eget bruk i 1650, og var kirkegods under kirken i Dale i Luster frem til 1840, da Sølfest Nilsson fikk kongeskøte på gården. Sølfest bygde det store våningshuset i stein som nå er reist på nytt på gården.

Fuglesteg er i dag en DNT-hytta og stedet har blitt svært populært. 

Turen er rundt 5 kilometer. Turen opp er bratt og tar ca 1,5 timer i delvis krevende terreng.

Les mer om turen.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.